Ίλιγγος – ορθοβιοτική

Στο εσωτερικό αυτί βρίσκονται το όργανο της ακοής (ο κοχλίας) και το όργανο της ισορροπίας (λαβύρινθος), τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Έχουμε δύο αυτιά και άρα δύο λαβυρίνθους. Όταν πάσχει ο ένας ή και οι δύο μαζί, τότε εμφανίζεται το…