Ιατρικές υπηρεσίες

Ίλιγγος

Το ιατρείο του διαθέτει ακοογράφο (για μέτρηση ακοής), τυμπανογράφο, νυσταγμογράφο (έλεγχος ιλίγγου), μικροσκόπιο και ενδοσκόπιο ρινός-λάρυγγα με τα οποία μπορεί να γίνει ένας πλήρης Ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος.

Ο Δρ.Κορρές αναλαμβάνει όλο το φάσμα των ΩΡΛ χειρουργικών επεμβάσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Ωτολογικά χειρουργεία (αυτί), έπειτα από την εμπειρία που απέκτησε στη Μεγ.Βρετανία και στο Manchester Royal Infirmary, συμμετέχοντας σε χειρουργεία μέσου και έσω ωτός.