Έλεγχος ακοής παιδιών – βρεφών

Γιώργος Κορρές

Ο ιατρός Δρ. Γιώργος Κορρές εργάζεται στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ, στα εξωτερικά ιατρεία ΩΡΛ, όπου ελέγχει την ακοή των νεογνών αμέσως μετά τη γέννησή τους. Ο έλεγχος γίνεται με εξετάσεις που χρησιμοποίησε και στη διδακτορική του διατριβή όπως τις Ωτοακουστικές εκπομπές (OAE’s). Ο έλεγχος ακοής των νεογνών ολοκληρώνεται με τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR και aABR), με ASSR και με Παιχνιδοακοομετρία. Επίσης, στο ιατρείο του γίνεται έλεγχος με τυμπανόγραμμα προς αποκλεισμό εκκριτικής ωτίτιδος (υγρό στο μέσω ους, πίσω από την τυμπανική μεμβράνη) η οποία αντιμετωπίζεται είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά.

Ανάλογα με την αιτία της βαρηκοΐας, προτείνεται η αντιμετώπιση, έπειτα από συνεννόηση με τους γονείς.