Γενετική της βαρηκοΐας – νόσου Meniere

Ο Δρ. Γιώργος Κορρές κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μεγ.Βρετανία (Λονδίνο και Μάντσεστερ) είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με την έρευνα, και συγκεκριμένα με τη συγκέντρωση στοιχείων και πιστοποίηση για το αν συγκεκριμένοι ασθενείς με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα και κώφωση πληρούσαν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα 100k genome project της Μεγ.Βρετανίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν σκοπό την ανακάλυψη νέων γονιδίων σχετικών με την μη-συνδρομική κώφωση. Ακόμη, με δική του εισήγηση στην Genomics England (την εταιρεία που έχει συσταθεί για την οργανωση του 100k genome project) η οποία έγινε δεκτή, εξετάζονται και ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό Meniere, με την ελπίδα της ταυτοποίησης ενός γονιδίου για αυτή την σοβαρή πάθηση.

Το ενδιαφέρον του επεκτείνεται και στη γονιδιακή θεραπεία της κώφωσης, και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.